LGO

Het vak LGO op het rooster? Wat is dat? LGO staat voor leergebied overstijgend.

Op P.C. Hooftcollege, zowel afdeling College en afdeling Mavo, werken we gericht aan leergebied overstijgende doelen. Wat verstaan we daaronder? Leergebied overstijgende doelen zijn vaardigheden die bij meerdere vakken steeds terug komen, zoals leren plannen en agenda-gebruik. Maar ook leren voor een toets, kunnen samenwerken met een ander/in een groepje, weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Deze doelen komen tijdens de reguliere lessen aanbod én we bieden ze als vak aan.

Elke periode heeft zijn eigen doel. Docenten besteden extra aandacht aan het thema van de periode. Is het thema bijvoorbeeld samenwerken, dan is er gedurende die periode extra aandacht voor samenwerken.
In de lokalen en gemeenschappelijke ruimtes hangt de 'Bart-poster'. Bart vertelt wat het LGO doel is van de periode.

Wij creëren een veilige omgeving waarin leerlingen fouten mogen en durven te maken, waar zij zich gehoord en gezien voelen, zodat ze zich kunnen en durven ontwikkelen.