LOB

Vanuit de missie van de LKO: 'Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich in hun eigen(wijsheid) kunnen ontplooien', staat loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntatie (LOB) op het P.C. Hooftcollege hoog op de agenda.

Loopbaanontwikkeling heeft als doel het ontwikkelen van loopbaancompetenties die de leerling in staat stelt levensbeslissingen te nemen en de eigen invloed op de loopbaanontwikkeling te vergroten. Met als doel dat leerlingen een passende plek vinden in het vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt. Om zich te kunnen redden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt moet het zelfvertrouwen gegroeid zijn, hebben de leerlingen een realistisch zelfbeeld en moeten ze hun specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen verwoorden.

Op het P.C. Hooftcollege loopt LOB als rode draad door de schoolloopbaan van de leerling. De leerlingen werken met het loopbaandossier Qompas waarin zij opdrachten maken die aanzetten tot nadenken over de toekomst. Daarnaast zijn er twee decanen (één voor het College en één voor de Mavo) die in gesprek gaan met de leerling over het loopbaandossier, stages en ook over andere loopbaanervaringen zoals het bezoek aan een open dag.

Ons doel is dat de leerlingen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.