Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden door de leerlingen is ingebed in de dagelijkse lespraktijk. Bij de theorievakken oefenen de leerlingen onder andere met samenwerken en presenteren. Hierbij besteden de leerkrachten ook aandacht aan bijvoorbeeld ‘opkomen voor jezelf’ en 'feedback geven en ontvangen’. In de gymnastieklessen is bijvoorbeeld aandacht voor het omgaan met winst- en verliessituaties.

Zowel de onderbouw- als de bovenbouwklassen hebben een vaste groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht is de mentor van de klas en geeft het merendeel van de vakken. Zowel de vakleerkrachten als de groepsleerkrachten begeleiden de leerlingen bij hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied.

Groei op sociaal-emotioneel gebied realiseren we niet alleen binnen de lessen, maar ook door met de leerlingen op excursie te gaan tijdens de activiteitenochtenden. Eén keer per jaar is er ook een schoolreis. En we organiseren jaarlijks een schoolkamp voor een aantal leerjaren.

De leerkrachten besteden aandacht aan bijvoorbeeld ‘opkomen voor jezelf’ en ‘feedback geven en ontvangen’.