Compas

Op het P.C. Hooftcollege werken we vanuit een competentiegerichte en holistische visie. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van directe leervoorwaarden en de arbeidsvaardigheden van de leerlingen vinden wij belangrijk. Er is een verband tussen competentie en succes.

Wij zien competenties als een combinatie van Weten (cognitieve ontwikkeling), Zijn (sociaal-emotionele ontwikkeling), Willen (directe leervoorwaarden) en Kunnen (arbeidsvaardigheden). Het P.C. Hooftcollege maakt deze competenties inzichtelijk via het instrument Compas. Het Compas geeft ons een zo volledig mogelijk beeld van de leerling en zorgt ervoor dat wij de ontwikkeling van leerlingen kunnen monitoren en evalueren. Hiermee kunnen wij een zo passend mogelijk onderwijstraject aanbieden, richting een passende uitstroombestemming.

Daarnaast maakt het de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen zichtbaar. Het Compas geeft ons de mogelijkheid om leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen op een heldere en begrijpelijke wijze te informeren over het huidige competentieprofiel van de leerling, zijn/haar ontwikkeling en reële streefniveau voor de korte en lange termijn. Wij vinden het belangrijk dat de leerling hierdoor zelf ook meer inzicht en overzicht krijgt, waardoor het meer van hen wordt (eigenaarschap). Het Compas wordt gedurende het schooljaar dan ook structureel als bijlage van het OPP besproken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), zowel tijdens beide OPP-evaluaties (januari en juli) als tijdens alle mentorgesprekken.

Het Compas geeft ons een zo volledig mogelijk beeld van de leerling.