Loopbaanontwikkeling

Vanuit de missie van de LKO: Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich in hun eigen(wijsheid) kunnen ontplooien, staat Loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB) op het P.C. Hooftcollege hoog op de agenda.

Loopbaanontwikkeling heeft als doel het ontwikkelen van loopbaancompetenties die de leerling in staat stelt levensbeslissingen te nemen en de eigen invloed op de loopbaanontwikkeling te vergroten. Met als doel dat leerlingen een passende plek vinden in het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. We gaan bij de loopbaanontwikkeling uit van de eigenheid en individuele mogelijkheden van leerlingen.

Op het P.C. Hooftcollege loopt LOB als rode draad door de schoolloopbaan van de leerling heen. De leerlingen werken met een loopbaandossier (Qompas) waarin opdrachten worden gemaakt die aanzetten tot nadenken over de toekomst. Daarnaast zijn er met ingang van het schooljaar 2019-2020 op het P.C. Hooftcollege twee loopbaancoaches aangesteld (één voor College en één voor de Mavo) die in gesprek gaan met de leerling over het loopbaandossier maar ook over andere loopbaanervaringen zoals bijvoorbeeld het bezoek aan een open dag. Verder gaan zij zich bezighouden met het verder ontwikkelen van LOB-beleid.

We gaan bij de loopbaanontwikkeling uit van de eigenheid en individuele mogelijkheden van leerlingen