Vakgerelateerde LGO doelen

Naast het niet-vakgebonden werken aan LGO-doelen, komen deze ook aan bod bij de verschillende vakken. Gedurende het schooljaar wordt per periode een specifiek LGO-kerndoel centraal gezet.

We gebruiken hiervoor een zogenaamde 'Bart'-poster die in elk klaslokaal hangt en per periode weergeeft aan welk LGO-doel we werken. Docenten besteden extra aandacht aan het thema van de periode. Is het thema bijvoorbeeld samenwerken, dan wordt er gedurende de periode aandacht geschonken aan samenwerken. De ontwikkeling in de LGO kerndoelen worden gemonitord met de leerling en met de praktijkdocenten. Vervolgens wordt de ontwikkeling tijdens de leerlingbespreking geëvalueerd en genoteerd in het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan).

Is het thema bijvoorbeeld samenwerken, dan wordt er gedurende de periode aandacht geschonken aan samenwerken