Downloads & formulieren

Hier vind je downloads en formulieren die belangrijk of handig zijn.

Schoolgids
2021-2022

Download

Aanmeldformulier
P.C. Hooftcollege afdeling Mavo

Download

Aanmeldformulier
P.C. Hooftcollege afdeling College

Download

Jaarkalender 2021-2022

Download

Belangrijke data 2021-2022

Download

Aanvraag speciaal verlof

Download

Handleiding SomToday App

Download

Schooljaaranalyse 2019-2020

Download

Schoolondersteuningsprofiel

Download

Jaarverslag Leo Kanner Onderwijsgroep 2019 (publieksversie)

Download