Entree-opleiding

(MBO 1) op het P.C. Hooftcollege


De Entree opleiding is een opleiding op MBO 1 niveau. Die verzorgen wij in samenwerking met MBO Rijnland. De lessen vinden plaats bij ons op de locatie en de stages op de stageplekken. Sommige toetsen/examens nemen wij als school zelf af en sommige examens worden afgenomen door MBO Rijnland. Het uiteindelijke diploma is een diploma van MBO Rijnland. Momenteel hebben we twee klassen die Entree onderwijs volgen. Een klas met leerlingen met externaliserend gedrag en een klas met leerlingen met internaliserend gedrag.


Hieronder volgen de belangrijkste bijzonderheden over de Entree opleiding bij ons op school.

 • We geven op het P.C. Hooftcollege Engels , dit wordt niet aangeboden bij MBO Rijnland maar is extra. Het examen is dan ook vanuit ons en niet verplicht om een Entree diploma te behalen.
 • De examens van Nederlands bestaan uit de volgende onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven, Gesprekken voeren, Spreken.
 • Bij Loopbaan & Burgerschap komen de volgende onderdelen aan bod: politiek, rechtsstaat, Arbeid, Consument, Maatschappij, Vitaal, Talent, Werkplek en Loopbaansturing. Deze leereenheden vallen onder de Politiek juridische dimensie, Economische dimensie, Sociaal maatschappelijke dimensie, Vitaal burgerschap en het onderdeel loopbaan.
 • de leerlingen doen een examen voor een keuzedeel. Vanaf volgend schooljaar (2021-2022) is dat ondernemend gedrag.
 • We geven daarnaast het vak BSV (beroepsspecifieke vakken) hier valt sectororiëntatie, werknemersvaardigheden en Strux (theorie van de praktijkvakken) onder.
 • De examens beginnen meestal rond februari. Dit staat echter niet vast en kan wijzigen.
 • De stage wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid (examen). Daarnaast moeten de leerlingen 550 stage-uren per jaar behalen, voordat zij hun Proeve van Bekwaamheid mogen doen.
 • De leerlingen stellen een examendossier op, hier zitten de inspanningsformulieren in (Loopbaan en Burgerschap) en uiteindelijk alle behaalde resultaten. Dit gaat naar de examencommissie van MBO Rijnland. De examencommissie bekijkt of het ingeleverde werk van voldoende kwaliteit is voor een diploma.

 • vakken entree

  Methode

  Nederlands

  Taalblokken

  Engels

  Can Do (niet verplicht)

  rekenen

  Rekenblokken

  Burgerschap

  Kies 2

  LOB

  Qompas

  Keuzedeel

  Ondernemend gedrag

  BSV

  Sectororiëntatie & Werknemersvaardigheden

  Praktijk

  Strux


De Entree-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid die betrekking heeft op de stage.