Entree-opleiding

Het MBO Rijnland verzorgt de examens voor de entree-leerlingen op het P.C. Hooftcollege. Leerlingen in de entree-opleiding doen examen in het vak Nederlands, burgerschap, rekenen en Engels. Voor Nederlands zijn de onderdelen waarin er geëxamineerd wordt: leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijven, spreken en gesprekken.

Daarnaast doen ze examen in het vak rekenen; in de onderwerpen getallen, verhoudingen, verbanden en meet & meetkunde. Ook doen ze examen in burgerschap; in de thema’s kiezen, de samenleving, democratie, werken, veiligheid media, consumeren en gezondheid. Als laatste doen ze examen in het vak Engels op de onderwerpen reading, listening, grammar, making conversation en speaking. De entree-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid die betrekking heeft op de stage. De examenperiode loopt van maart tot en met juni.

De entree-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid die betrekking heeft op de stage