Entree-opleiding

Het MBO Rijnland verzorgt de examens voor de Entree-leerlingen op het P.C. Hooftcollege. Leerlingen in de Entree-opleiding doen examen in de vakken Nederlands, burgerschap, rekenen en Engels. Voor Nederlands zijn de onderdelen waarin er geëxamineerd wordt: leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijven, spreken en gesprekken.

Daarnaast doen ze examen in het vak rekenen (getallen, verhoudingen, verbanden en meet & meetkunde). Ook doen ze examen in burgerschap (thema’s: kiezen, de samenleving, democratie, werken, veiligheid media, consumeren en gezondheid). Als laatste doen ze examen in het vak Engels (reading, listening, grammar, making conversation en speaking). De Entree-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid die betrekking heeft op de stage. De examenperiode loopt van maart tot en met juni.

De Entree-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid die betrekking heeft op de stage.