Leerwegen en vakken

Op het P.C. Hooftcollege bieden we de arbeidsgerichte leerweg en de theoretische leerweg aan. Leerlingen kunnen deze leerwegen volgen op het College en op de Mavo.

Op het College bieden we de arbeidsgerichte leerweg op het niveau van vmbo basis aan. In de onderbouw van deze leerweg heeft elke leerling het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Aan het einde van de onderbouw wordt gekeken of er geschakeld kan/moet worden naar regulier onderwijs, vervolgonderwijs of dat er toegewerkt gaat worden richting (betaalde) arbeid. Wij bieden geen volledige leerweg vmbo-basis aan. Dat wil zeggen dat er aan het eind geen vmbo-basisdiploma wordt behaald, maar dat de leerlingen ná het derde leerjaar de route vervolgen naar een Entree-opleiding (mbo-1). Na de Entree-opleiding kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-niveau-2-opleiding bij een ROC of gaan naar een (betaalde) arbeidsplek.

Op zowel het College als de Mavo bieden we de theoretische leerweg aan. Deze is bestemd voor leerlingen die minimaal een gemiddelde tot ruim gemiddelde intelligentie hebben zonder belangrijke leerachterstanden. Hiernaast moeten zij beschikken over voldoende belastbaarheid en werkhouding, zodat het behalen van een diploma realiseerbaar is. In klas drie worden de examens in de vakken rekenen en maatschappijleer afgenomen.

De leerlingen van zowel de Mavo als het College volgen in principe de vierjarige variant van de theoretische leerweg en doen in het derde jaar alvast examen in de vakken rekenen en maatschappijleer. Ook lopen ze een maatschappelijke stage. In leerjaar vier sluiten ze de andere vakken met een examen af en doen een beroepsvormende stage. Voor sommige leerlingen is het echter wenselijk het examen te verspreiden over twee jaar. Deze 5-jarige variant is een mogelijkheid om zodoende ook voor deze leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te bewerkstelligen.

Ook lopen de leerlingen een maatschappelijke stage