Onze missie en visie

Wij zien de leerling! Doordat wij een kleine school zijn, lukt het ons om iedere leerling echt te leren kennen.
We zoeken samen met de leerling, ouders en eventuele externe expertise naar wat er nodig is om te kunnen ontwikkelen binnen een veilige en duidelijke structuur.

Als onze leerlingen het P.C. Hooftcollege verlaten, willen we dat onze leerlingen zich ontwikkeld hebben tot evenwichtige mensen die zelfstandig zijn, zichzelf en hun talenten kennen, inzicht in eigen handelen hebben, kunnen doorzetten en zich weten te verhouden tot de ander. Om zich te kunnen redden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt, moet het zelfvertrouwen gegroeid zijn, hebben de leerlingen een realistisch zelfbeeld en moeten ze hun specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen verwoorden. Ons doel is dat ze zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Ons onderwijs is groepsgericht en kenmerkt zich door kleine klassen. Onze deskundigheid maakt dat wij kunnen aansluiten bij de individuele pedagogische en didactische leerbehoeften van onze leerlingen.
Wij zoeken naar de oorzaak achter gedrag en begeleiden de leerling stap-voor-stap naar wat nodig is om gemotiveerd aan de eigen toekomst te werken. We bieden veel praktijklessen aan, maar blijven niet alleen in de school zodat de leerlingen ook buiten de school en in de maatschappij deze vaardigheden oefenen.

Al onze medewerkers hebben affiniteit met de uitdagingen waar de leerlingen voor staan, zowel op school als thuis. Het geeft ons voldoening als het lukt om de leerling een stap verder te brengen in zijn ontwikkeling. Een kenmerk van onze school is de grote betrokkenheid van het team. Ook als medewerkers blijven wij onszelf ontplooien. We reflecteren op onszelf, geven elkaar feedback, staan open voor de ander en respecteren de verschillen. We kennen elkaars talenten en maken gebruik van ieders expertise, ook tussen de verschillende afdelingen. Het werken op het P.C. Hooftcollege is mooi en uitdagend. Samen voelen wij ons verantwoordelijk om met plezier aan de ontwikkeling van onze school te werken.

We willen samen met ouders/verzorgers en de directe omgeving een veilige en passende plek zijn waar de leerlingen met plezier naartoe gaan. Onze leerlingen weten dat er altijd iemand is bij wie ze om hulp kunnen vragen. Door als team voortdurende nabijheid te bieden creëren wij een plek waar leerlingen in een veilige omgeving fouten mogen en durven te maken en waar zij zich gezien en gehoord voelen zodat ze zich kunnen en durven ontwikkelen. Want wij geloven erin dat dit de basis is om te kunnen leren en groeien.