Onze visie

Wij gaan uit van de gedachte dat er een onlosmakelijke relatie is tussen de omgeving en het handelen van mensen. Daarom kiezen we voor een vorm van competentiegericht leren, waarbij we ons richten op de combinatie van weten, zijn, willen en kunnen. Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden: deskundigheid, betrokkenheid, ontwikkeling en plezier. Deze kernwaarden dienen als kompas en zijn richtinggevend voor alle processen binnen onze school.

We streven ernaar dat de leerling, naarmate zijn ontwikkeling vordert, steeds meer verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leerproces (eigenaarschap). Deze ontwikkeling proberen we tot stand te brengen door te werken met leergebiedoverstijgende (LGO) doelen. Daarbij valt te denken aan: leren leren, leren plannen, leren samenwerken, etc. Dit zijn vaardigheden die leerlingen later nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving.

De leerkracht houdt de regie als het gaat om het aanbod en de afspraken. De leerlingen worden in een gestructureerde omgeving gemotiveerd om te leren en te ontdekken; alleen of samen met anderen. Daarnaast worden ze bewust gemaakt van hun eigen houding en gedrag en leren ze hierin (juiste) keuzes te maken.

We stimuleren de leerlingen door te zetten en we motiveren ze om gebruik te maken van hun eigen talenten. Zo zet het P.C. Hooftcollege de missie van de LKO "Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich in hun eigen(wijs)heid kunnen ontplooien", in als kracht voor de toekomst.

Onze onderwijsvisie is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • We leren onze leerlingen de vaardigheden om zelfstandig te kunnen participeren in de samenleving.
  • Leerlingen krijgen iedere dag nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.
  • De prestaties en ontwikkeling worden beïnvloed door andere factoren in het leven van de leerling die met elkaar verbonden zijn.
  • We gaan uit van individuele mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.
  • Een passende uitstroombestemming naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt staat centraal.

We stimuleren de leerlingen om door te zetten en we motiveren ze om gebruik te maken van hun eigen talenten.