Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van de wet Passend Onderwijs vindt u hier het Schoolondersteuningsprofiel van het P.C. Hooftcollege. In dit profiel beschrijven we onze ambities voor de leerlingen. Hiernaast willen we inzicht geven in de voorzieningen die wij voor onze leerlingen in huis hebben. Het ondersteuningsprofiel geeft beknopt weer hoe ons onderwijs eruit ziet.