Stage

College: Leerlingen in de arbeidsgerichte leerweg lopen in het derde leerjaar één dag per week stage. Entreeleerlingen lopen tot aan de kerstvakantie twee dagen stage, na de kerstvakantie lopen zij drie dagen stage.

Leerlingen die vmbo-t doen (4/5 jarig traject) lopen in het vierde leerjaar na de herfstvakantie één dag per week stage. In het vijfde leerjaar lopen zij tot de kerstvakantie één dag per week stage.

Mavo: Er zijn gedurende het schooljaar een aantal momenten waarop er stage gelopen wordt in het derde en vierde leerjaar.