Werkwijze

Ons uitgangspunt is dat de het onderwijsaanbod moet aansluiten op de ondersteuningsvraag en motivatie van de leerling. Er wordt afgestemd op de mogelijkheden op het gebied van leren (de cognitieve ontwikkeling) en het gedrag (sociaal-emotioneel functioneren).

Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat leerlingen zich, ondanks hun specifieke onderwijsbehoefte, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat begint met een veilig schoolklimaat en fysiek overzichtelijke omgeving. Maar ook een gestructureerde overdracht van de lesstof hoort hierbij, net als voorspelbaar gedrag van docenten. Hierbij maakt P.C. Hooftcollege gebruik van een didactisch en een pedagogisch model:

- didactisch model IGDI: IGDI staat voor interactief gedifferentieerd directe instructie model.

- pedagogisch model TSO: TSO staat voor trauma sensitief onderwijs, dit model wordt vanaf schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd.

Wij gebruiken deze modellen om zoveel mogelijk voorspelbaarheid en structuur aan de leerlingen te bieden en zodoende eenduidig handelen te realiseren.

Onderwijs zo laten aansluiten dat leerlingen zichzelf kunnen en durven ontwikkelen.